The “Jim Chrobak” Rogers Park Scholarship Award

This Scholarship fund was established in honor of Jim Chrobak, a spectacular member of the Rogers Park community, avid supporter of Camp Play-A-Lot, and late father of Camp PAL’s associate camp director, Jamie Chrobak.

Jim was known across Rogers Park for his activism, both in the literal and metaphorical sense. On the one hand, you could find Jim taking his daily, multi-mile walks throughout the neighborhood and beyond, to Warren Park, the Skokie Canal, or the local coffee shops. He was also very involved in community activist projects, regularly volunteering for fundraiser events sponsored by the Benedictine Sisters, or supporting community-sponsored outreach projects. Jim was truly the epitome of someone living life to the fullest, even in his latest days in life. He never stopped traveling, visiting over 30 states in the U.S. during his lifetime accompanied by his wife Jill. He is also remembered for frequently patronizing local neighborhood businesses like Candlelite and most notably, many will remember him as being a diehard fan for every Chicago sports team, but especially the World Series Champion Cubs, Stanley Cup Champion Blackhawks, and small-but-mighty St. Scholastica Stingers.

Camp Play-A-Lot wishes to establish this award to recognize Jim, his legacy, and his hopes for making the world, and especially Rogers Park, a better place.

Eligibility

Applicants to the Jim Chrobak Rogers Park Scholarship Award must:

  • Be a resident of Rogers Park
  • Be between the ages of 4-13 years old
  • Complete an award application and essay (parents may assist and/or fill out the application and essay on behalf of their child but must note this on the application)
  • Have a teacher or coach reference letter submitted along with the application, addressing the applicants potential for leadership and commitment to a fun and active lifestyle

Deadline

Applications should be emailed to campplayalot@gmail.com by March 1st, by 5pm, with “Jim Chrobak Scholarship Award” in the subject line.

Award Amount

4 weeks of Camp Play-A-Lot tuition ($1,000), to be used in one summer during award period. 

Review Process

All applications submitted by the deadline will be reviewed by Jill (mom) and Jamie (daughter) Chrobak, along with Camp Director Jenn Jacobs. Award winner will be notified by March 15th by phone.

Download Application Here

(773) 875-2587
campplayalot@gmail.com
Philip Rogers Elementary School
7345 N. Washtenaw Chicago, IL 60645